Pozivno-razriješno potezno tipkalo iz sanitarija BIS-TPR SOS T

Za uspostavu poziva u sanitarijama korisnika predviđena su ugradna podžbukna zidna pozivno-razriješna tipkala BIS-TPR SOS T pored školjki ili tuš kabina.

Predviđeno tipkalo opremljeno je poteznom vrpcom za uspostavu poziva pri čemu vrpca seže do visine 50cm od poda, crvenom LED indikacijom statusa koja se uključuje uslijed uspostave poziva.

Predviđeno pozivno tipkalo ugrađuje se u negorivu podžbuknu ugradnu kutiju Ø60mm na visinu h=2.0m od poda.