Pozivno potezno tipkalo iz sanitarija BIS-TP SOS T

Za uspostavu poziva u sanitarijama korisnika predviđena su ugradna podžbukna zidna pozivna tipkala BIS-TP SOS T pored školjki ili tuš kabina. Predviđeno tipkalo opremljeno je poteznom vrpcom za uspostavu poziva pri čemu vrpca seže do visine 50cm od poda, crvenom LED indikacijom statusa koja se uključuje uslijed uspostave poziva.

Predviđeno pozivno tipkalo ugrađuje se u negorivu podžbuknu ugradnu kutiju Ø60mm na visinu h=2.0m od poda.