ROCK20

ROCK20 – stilizirani 100V / nisko ohmski zvučni kamen u IP64 zaštiti za reprodukciju zvuka u Hi-Fi kvaliteti i sa širokom disperzijom zvuka. 6,5” LF i 1″ HF driver. Snaga 30W@100V.