Microprocesorska SOS centrala BIS-MMX

Centralni uređaj BIS-MMX omogućava kontinuirani nadzor, alarmiranje, signalizaciju i zapis aktiviranja “SOS -tipkala ” u realnom vremenu. Ovaj sustav ima mogućnost rada u mreži dvije ili više centrala, gdje se jedna od centrala proglasi dežurnom, a sve ostale centrale primaju pozive na sebe i šalju ga dežurnoj centrali.

Sustav može prihvatiti do 256 soba i sastoji se od centralnog uređaja BIS-MMX i do najviše 32 lokalnih uređaja OKA 08. OKE se povezuju s centralnim uređajem u jednoj liniji sa samo 4 žice (2…24V= napajanje, 2…komunikacija po standardu RS-485). Na svaku OKU povezuju se SOS signali iz 8 soba.

Centralni uređaj na osvijetljenom alfanumeričkom LCD (Liquid Crystal Display) zaslonu prikazuje poruke aktiviranja i rješavanja poziva te omogućava pregled spremnika događaja.

Uređaj je kompaktne stolne izvedbe, opremljen sa dvije zelene , žutom i crvenom signalizacijom pomoću LE dioda. Prva zelena LE dioda signalizira da je uređaj u radu, druga zelena LE dioda signalizira da je centrala u statusu preusmjeravanja poziva, dok žuta LE dioda signalizira da je centrala u statusu dežurstva.

Crvena LE dioda signalizira postojanje poziva dežurnom osoblju. Pojava svakog poziva uključuje zvučni signal na centralnom uređaju čiji se prijem potvrđuje u realnom vremenu tipkom na uređaju. Svi pozivi (događaji) pohranjuju se u kružnom spremniku događaja te ih korisnik može pregledavati na zaslonu centralnog uređaja, pohraniti na računalo i po potrebi ispisati. Maksimalni kapacitet kružnog spremnika je 256 posljednjih događaja pri čemu svaki novi događaj briše onaj posljednji odnsno 256 van spremnika. Za prihvat poziva, pregledavanje događaja i ostale operacije centralni uređaj je opremljen s ukupno 6 funkcijskih tipki. Predviđeni centralni uređaj ima i mogućnost mrežnog rada sa više identičnih centralnih uređaja ovisno o potrebama, a sve to uslijed povećanja broja dežurnog osoblja, dežurnih ambulanti ili slično. U mrežnom radu centralni uređaj može raditi na tri načina rada:

Osnovni način:

U radu svijetli zelena indikacija kraj natpisa “U RADU” i centralni uređaj prihvaća sve pozive soba koje su spojene na centralu.

Dežurni način:

U radu svijetli žuta indikacija kraj natpisa “DEŽURSTVO” i centralni uređaj prihvaća sve pozive soba spojenih na centralni uređaj te sve pozive sa drugih centralnih uređaja koji su u načinu rada “preusmjeravanje”.

Način rada preusmjeravanje:

U radu svijetli zelena indikacija kraj natpisa “PREUSMJERAVANJE” i centralni uređaj prihvaća sve pozive spojenih soba te šalje sve primljene pozive na drugi centralni uređaj koji je u dežurnom načinu rada

Centrala MPC MMX bilježi u svoj spremnik događaja sve promjene, bilo da su to pozivi, prihvati poziva ili razriješenja. Ovom opcijom dežurna osoba može pregledati što se događalo dok nije bila u smjeni (vidi se vrijeme reakcije od poziva do razriješenja poziva).

MPC MMX omogućuje pohranu spremnika događaja na osobno računalo, te ga tada možemo po potrebi ispisati. Da bi mogli pohraniti spremnik događaja na osobno računalo moramo imati Null modem kabel, (ako na računalu nemamo serijski port RS 232, moramo osim Null modem kabela imati i adapter USB – RS 232) kojim povežemo centralu i računalo. Trebamo instalirati na računalo program MPC 2005 Log Reader V 0.97 koji nam omogućuje pohranu i ispis spremnika događaja

Napajački moduli BIS-NS 2405

Napajanje SOS centrale BIS-MMX predviđeno je preko modula napajanja BIS-NS 2405, koji sadrži integriran ispravljač 230/24V.

Napajanje modula potrebno je izvesti iz zasebnog strujnog kruga iz najbližeg razdjelnika jake struje kabelima 3×1.5mm2. Novopredviđeni strujni krug štititi će se instalacijskim prekidačem nazivne struje B16A.

Napajački moduli se montiraju nadžbukno u prostoriji gdje se nalazi SOS centrala, i sistemskim kabelom se povezuju sa centralom.