Induktivne petlje i sistemi u ponudi

UNIVOX SLS-3

Vrhunska pojačala s faznim pomakom za velike površine do 13000m².

UNIVOX PLS-700

Pojačalo izuzetne snage i inžinjerske jednostavnosti, za površine do 1800m.

UNIVOX PLS-X5

Pojačalo za srednje i veće prostore, dvorane za sastanke, predavaonice.

UNIVOX PLS-X3

Pojačalo za manje i srednje prostore, dvorane za sastanke, predavaonice.

UNIVOX PLS-X1

Pojačalo za manje prostore, dvorane za sastanke, predavaonice, TV salone.

UNIVOX P-CTC komplet

Prijenosni komplet sustava induktivne petlje za blagajne, šaltere, recepcije i manje prostore.

UNIVOX CTC komplet

Komplet sustava induktivne petlje za blagajne, recepcije i ostale manje prostore slične namjene.

O induktivnim petljama

osnovna namjena induktivnih petlji je omogućavanje osobama koje nose slušne aparate da jasno čuju govornika tj. da zvukove oko sebe čuju bez smetnji. U tom slučaju osoba sa slušnim aparatom ne prima zvučni signal (glas sugovornika) putem molekula zraka već putem magnetskog polja. Na taj način se izbjegavaju sve smetnje u prijenosu glasa kroz medij zraka koji podrazumijeva i prijenos svih drugih zvukova iz okoline.

Osim razvoja tehnologije, intenzivnijoj primjeni sustava induktivne petlje pridonio je porast svijesti ljudi i načina razmišljanja osoba bez invaliditeta, te spremnost tako osviještenog društva na intenzivnija financijska ulaganja kako bi se zadovoljile potrebe svih.

Induktivne petlje omogućuju ravnopravno sudjelovanje svim osobama u komunikaciji na javnim mjestima na kojima je taj sustav ugrađen.

Opcije sustava induktivnih petlji:

Korisnik je u “vanjskom” polju sustava induktivne petlje

Navedeni sustavi se odnose na mjesta gdje je korisnik „izvan“ induktivne petlje, ali u dosegu njezina magnetskog polja (npr. šalteri, pultovi i sl.)

Korisnik je u “unutarnjem” polju sustava induktivne petlje

Odnosi se na sustave gdje se korisnik nalazi „unutar“ induktivne petlje koja obuhvaća dio ili cijelu prostoriju (npr. koncertne i kino dvorane , sale za sastanke, crkve, hotele…).

Standardi i propisi:

Sistemi induktivne petlje rade po internacionalno propisanom standardu ( IEC 60118-4:2006 ) donešenom od strane Internacionalne Elektrotehničke komisije (http://www.iec.ch/), u Europi još poznatom kao standard EN 60118-4.
Ovaj standard definira jakost magnetskog polja, frekvencijski odaziv, metode mjerenja tih zahtjeva te iskazuje najveću dopuštenu količinu smetnji.

U Hrvatskoj na snazi je Zakon o gradnji (N.N. 175/03. i 100/04.) na koji se vezao pravilnik o osiguranju pristupačnosti (N.N. 151/05. i 61/07.) građevina osobama s invaliditetom i smanjene pokretljivosti, s ciljem uvođenja sustava induktivnih petlji u sve javne građevine. Navedenim Pravilnikom točno je propisano (Čalanak 27. , Članak 31., …) koja vrsta objekta i u kolikoj površini unutar objekta mora biti postavljen sustav induktivne petlje.

Isti mora biti jasno i vidljivo označen kako bi osobe sa slušnim poteškoćama znale u kojem dijelu objekta je aktivno polje sustava induktivne petlje. Najčešće je oznaka postavljena kao simbol koji označava prisutnost induktivne petlje:

Osobe sa slušnim poteškoćama koje koriste pomoćne slušne aparatiće tada jednostavnim prebacivanjem sklopke svog slušnog aparata na položaj „T“ imaju omogućen čist, razgovjetan i jasan zvuk koji se reproducira na sustav ozvučenja, bez neželjenih šumova i pozadinske buke.

Kako induktivna petlja radi?

Induktivna petlja odašilje audio signal direktno u slušni aparat korisnika putem magnetskog polja, a pritom reducira pozadinske šumove, jeku i druge akustične distorzije koje umanjuju jasan zvuk.

Audio ulaz (1) iz mikrofona ili iz već postojećeg izvora zvuka (primjerice računalo, cd-player, TV, …) ulazi u pojačalo induktivne petlje (2). Struja pogoni magnetno polje u petlji (3). Kako struja teče kroz žice, stvara se magnetsko polje (4) u zadanom području. Konstrukcija petlje i pojačala je kreirana tako da osigurava vertikalnu komponentu polja bez prekida i „mrtve točke“, u kojoj bi se eventualno mogao naći slušatelj. U većini slušnih aparatića (5) nalazi se mala zavojnica (6), poznata kao „Telecoil“, koja hvata signal iz magnetnog polja te ga, pojačanog u visokoj kvaliteti, šalje dalje u uho slušatelja i korisnika ovog pomagala.

Gdje se induktivna petlja može koristiti?

Induktivne petlje se koriste u uvjetima teže slušnosti gdje postoji problem stvaranja jeke (npr. crkve), gdje je udaljenost od izvora zvuka velika (npr. kazališta, kina, školske dvorane, itd.) ili gdje je pozadinska buka jaka (prostorije s većim brojem ljudi – banke, željezničke stanice, aerodromi, itd.).

Primjer sustava induktivne petlje u vlaku:

Trgovačke, ugostiteljske i/ili turističke namjene
– robne kuće, trgovački i uslužni centri, samoposluživanja

Poštanske i/ili telekomunikacijske namjene
– poštanska dvorana za rad sa strankama s tri i više šaltera ili pulta, telekomunikacijski centar za pružanje usluga korisnicima s tri i više šaltera ili pulta

Građevine za pružanje usluga prometa novcem i druge financijske usluge
– poslovnica banke s tri i više šaltera ili pulta, poslovnica financijskih agencija s tri i više šaltera ili pulta

Građevine zdravstveno-socijalne i rehabilitacijske namjene
– ured službe socijalno-zdravstvene skrbi, ljekarna i prodavaonica ortopedskih pomagala s tri i više šaltera ili pulta, ambulanta, dom zdravlja, bolnica, lječilište , zatvoreni bazen u lječilištu, zatvoreno lječilišno kupalište/toplice iz, dom za starije i nemoćne osobe s 20 i više soba, dom za starije i nemoćne osobe hotelskog tipa, dom za starije osobe apartmanskog tipa s 20 i više apartmana

Građevine koje učestalo koriste osobe s invaliditetom
– građevina u kojoj se nalaze poslovne prostorije saveza, društva i/ili udruge osoba s invaliditetom, ustanova za odgoj i obrazovanje osoba s invaliditetom, ustanova za rehabilitaciju, ustanova za smještaj osoba s invaliditetom

Građevine kulturne namjene
– sveučilišna knjižnica, kongresni centar, muzej, galerija, izložbeni prostor površine 300 m2 i više, kino, kazalište i koncertna dvorana, sa 100 i više mjesta u gledalištu

Građevine prometne namjene
– zračna luka, autobusna i željeznička postaja/kolodvor, putnička zgrada u trajektnim i brodskim pristaništima

Građevine vjerske i sakralne namjene
– obredna dvorana (crkva)

Građevine za izvršavanje kazne zatvorom
– kaznionica, zatvor, odgojni zavod

Što HUST može ponuditi?

HUST d.o.o. je već dugi niz godina ovlašteni zastupnik svjetski poznatog proizvođača induktivnih peljti iz Švedske – UNIVOX by Edin.

Sve radove, vezane uz projektiranje, ugradnju i puštanje u rad sistema induktivne petlje, radimo po internacionalno propisanim standardima i normama ( IEC 60118-4:2006 ; EN 60065 ; EN 55103 1 ; EN 55103 2). Projektiranje, savjetovanje i ugradnju induktivnih petlji vršimo u svim vrstama objekata u kojima postoji potreba za ugradnjom komunikacijskog pomagala.