Audio Sheme spajanja

SPAJANJE ATENUATORA / REGULATORA ZVUKA BEZ PRISILNOG UKLOPA
SPAJANJE ATENUATORA / REGULATORA ZVUKA S PRISILNIM UKLOPOM
SPAJANJE ZVUČNIKA – 100V LINIJA

SOS Sheme spajanja

BIS-ADRESABILNI MMX – bolnički model
BIS-ADRESABILNI MMX – hotelski model 1
BIS-ANALOGNI DAC32 – hotelski model 2
BIS-ADRESABILNI MMX – prisutnost
BIS-ADRESIBILNO – analogni model
BIS-ANALOGNI DAC-32
SOS invalid WC sustav

Shema spajanja konektora

Spajanje konektora