Ecophon akustičko rješenje u Gradskoj knjižnici Požega

Zahtjev naručitelja je bio poboljšanje akustičkih parametara s određenim brojem akustičkih panela. Vidljivo je da je prostor s akustičkog stajališta dosta kompleksan. Zbog toga je proveden proračun broja akustičkih panela koji bi doprinijeli poboljšanju akustike navedenog prostora. Svrha proračuna je pokazati koliko bi ugradnja određenih vrsta akustičkih panela doprinijela poboljšanju akustike prostora. Najvažniji parametar akustike prostora je vrijeme odjeka (RT) čija vrijednost bi trebala biti što manja, jer veliko vrijeme odjeka ugrožava razumljivost govora i glazbe u određenom prostoru.

Na osnovi provedene simulacije prostora, zaključilo se da će se ugradnjom svih visećih panela poboljšati akustičke značajke navedenog prostora. Postoje male razlike u vremenu odjeka između pojedinih varijanti akustičke obrade, međutim velika je razlika između akustički neobrađenog i obrađenog prostora. HUST je ugradio stropne panele zbog njihove ukupno velike površine u odnosu na ukupnu površinu u prostoru.

Za prostor galerije predviđeni su sljedeće viseći akustički paneli:

Ecophone Solo Rectangle 2400×1200 mm T=40 mm
Ecophone Solo Rectangle 2400×600 mm T=40 mm
Ecophone Solo Square 1200×1200 mm T=40 mm

HUST je ugradio ukupnu površinu postavljenih panela (s obje strane) od 126,72 m2. Proizvođač navodi da su obje strane panela apsorbirajuće, odnosno navodi ekvivalentnu apsorbirajuću površinu iz koje je izračunat koeficijent apsorpcije koji je korišten za obje strane stropnih panela. Stropni paneli su postavljeni na visinu od otprilike 4 metra iznad površine galerije.