UNIVOX SLS-3

UNIVOX SUPER LOOP SYSTEM CLASS D TECH

vrhunska serija pojačala induktivne petlje s faznim pomakom

Energetska učinkovitost i vrhunska kvaliteta zvuka

Univox Super Loop System Class D Tech serija temelji se na revolucionarnim izlaznim kanalima koji rade u režimu klase D s višestrukim etapama procesiranja signala. Visoki stupanj iskoristivosti ima kao rezultat seriju pojačala induktivnih petlji izrazito malih dimenzija i težine obzirom na slična pojačala iste snage i namjene (Super Loop phased array system design). Kombinacija UNIVOX tehnologije, transformatora visoke kvalitete, pasivno hlađenje, visoka kvaliteta audio signala, napredna zaštita od pregrijavanja i prepobude strujom i naponom koja se prilagođava stvarnom vremenu čini SLS seriju gotovo neuništivim pojačalom bez obzira na opterećenje, kratki spoj, i slično.

„Self – Diagnostic“ sustav

Kada je sustav samo dijagnoze aktiviran ulazni priključci, AGC (eng. Automatic Gain Control), pretpojačala, pojačala i integritet petlje će biti provjeravan automatski. Dijagnostički sustav vrši indikaciju koji dio sustava je operativan i koji dio treba dodatno podešavanje. Ugrađeni generator signala kao dio samoispitivanja sustava može biti iskoristiv kao testni signal za podešavanje nivoa izlaznog signala kada nemamo spojen nikakav signal na audio ulazu.

Napredni parametrički sustav kompenzacije signala (Enhanced metal loss compensation)

SLS-X serija ima ugrađen jedinstveni napredni parametarski sustav MLC-a (Metal Loss Correction) za precizno podešavanje u slučajevima pada signala uzrokovanog metalnim dijelovima u području oko petlje. PLS-X serija omogućava instalaterima bolju kompenzaciju nastalog prigušenja od uobičajenog jednostavnog pojačanja signala na jednoj frekvenciji (vidi graf).

Karakteristike:

– Loop Drive Voltage: 38Vpp

– Max Drive Current, each channel: 2 x 6Arms

– Peak current using (EHIMA) speech 2 x 15App

– Frekventni odaziv: 75Hz-6800Hz

– Distorzija: < 1% THD

– Dual Action AGC: Dinamički raspon: > 50-70 dB (+1.5 dB)

– Attack time: 2-5 ms, Release time: 0.5-20 dB/s

Tablica pokrivenosti (m²):