Mikrofoni

MICPAT-D/DH

APart MICPAT-D je mikrofon za pozivanje. Sastoji se od fleksibilnog vrata i usmjerne dinamičke mikrofonske kapsule, namijenjen je za pozivanje u sve zone (tj. All-Call).

MIC PAT DL

MIC PAT DL je stolni mikrofon za rad u logici s više mikrofona. Sastoji se od fleksibilnog vrata i usmjerne dinamičke mikrofonske kapsule s pozivanjem u sve zone. Baza mikrofona sadrži signalnu LED diodu stanja linije.

MIC PAT 2

MIC PAT 2 je stolni pozivni mikrofon sa čvrstom bazom, za pozivanje 2 nezavisne zone, zasebno svaka zona ili jedan poziv u sve zone. Mikrofon se sastoji od fleksibilnog vrata i usmjerne dinamičke mikrofonske kapsule.

MIC PAT 4

MIC PAT 4 je robusni stolni pozivni mikrofon sa čvrstom bazom, za pozivanje u 4 nezavisne zone, zasebno svaka zona ili jedan poziv u sve zone. Mikrofon se sastoji od fleksibilnog vrata i usmjerne dinamičke mikrofonske kapsule.

MIC PAT 6

MIC PAT 6 je robusni stolni pozivni mikrofon sa čvrstom bazom, za pozivanje u 6 nezavisnih zona, zasebno svaka zona ili jedan poziv u sve zone. Mikrofon se sastoji od fleksibilnog vrata i usmjerne dinamičke mikrofonske kapsule.