Pozivno tipkalo sa razrješenjem za saune BIS-TPR 01S

Za uspostavu i razrješenje poziva iz sauna (visoka temperatura i koncentracija vlage), predviđena su ugradna podžbukna pozivno-razriješna tipkala BIS-TPR 01S, koja zbog uvjeta u kojima rade imaju IP67 zaštitu.

Predviđeno tipkalo opremljeno je crvenom gumbom za uspostavu i razrješenje poziva i crvenom indikacijom na tipkalu, koja se uključuje uslijed uspostave poziva. Predviđeno pozivno tipkalo ugrađuje se u negorivu podžbuknu ugradnu kutiju Ø60mm na visinu h=1.15m od poda.