Pozivno tipkalo za saune BIS-TP 01S

Za uspostavu poziva iz sauna ( visoka temperatura i koncentracija vlage), predviđena su ugradna podžbukna pozivna tipkala BIS-TP 01S, koja zbog uvjeta u kojima rade imaju IP67 zaštitu.

Predviđeno tipkalo opremljeno je crvenom gumbom za uspostavu poziva i crvenom indikacijom na tipkalu, koja se uključuje uslijed uspostave poziva. Predviđeno pozivno tipkalo ugrađuje se u negorivu podžbuknu ugradnu kutiju Ø60mm na visinu h=1.15m od poda.