Pozivno tipkalo krevetno BIS-TP 02F

Za uspostavu poziva u sobama korisnika predviđena su ugradna podžbukna zidna pozivna tipkala BIS-TP 02F pored kreveta (mogu se ugraditi i u parapetne kanale iznad kreveta).

Predviđeno tipkalo opremljeno je tipkom za uspostavu poziva, crvenom LED indikacijom statusa koja se uključuje uslijed uspostave poziva, te konektorom za priključenje krevetnog tipkala BIS-TK 02F.

Predviđeno pozivno tipkalo ugrađuje se u negorivu podžbuknu ugradnu kutiju Ø60mm na visinu h=1.15m od poda.