Pozivno – razriješno tipkalo s prisutnošću BIS-TPR 20F

U svim korisničkim sobama za koje je potrebna pojačana skrb predviđena su pozivno – razriješna tipkala s prisutnošću BIS-TPR 20F.

Predviđena tipkala opremljena su dvjema tipkama pri čemu crvena služi za slanje poziva prema dežurnom osoblju, a zelena za označavanje prisutnosti dežurnog osoblja koje je stiglo na intervenciju po pozivu i kraj intervencije.

Uz tipke nalazi se i svjetlosna LED signalizacija iste namjene. U predviđeno tipkalo ugrađena je i zvučna signalizacija poziva, koja obavještava dežurno osoblje koje je došlo na intervenciju da se pojavio i novi poziv iz neke druge sobe. Predviđeno tipkalo ugrađuje se u negorivu podžbuknu ugradnu kutiju Ø60mm na visinu h=1.15m od poda uz ulazna vrata u sobi ili wc-u.