MA200

MA200

jedinstveni originalni cjelokupni elektronički sklop

Opis

S MA200 miks-pojačalom napravljen je jedinstveni i prije svega, originalni cjelokupni elektronički sklop. Nikada do sada nije jedno mikser pojačalo imalo sve funkcije koja sada ima MA 200 serija. Sve što projektant traži ovo pojačalo ima.

Važne funkcije:

– 200W @100V mikser-pojačalo

– 4 MIC ulaza (phantom preko unutarnjeg prekidača)

– MIC ulazi imaju integrirani filter glasa

– 4 LINE ulaza

– 4 zone zvučnika koje se mogu birati (on/off) te posjeduju LED indikatore

– zona 4 koja može imati samo mikrofone ili samo glazbu, ali i obje funkcije odjednom

– kontroler niskih i visokih tonova

– kontroler glavne glasnoće zvuka

– nivo prioriteta na tri razine:

1. Emergency ulaz (dovodi se direktno na napajanje)

2. VOX potpuno stišavanje (MIC 1 stišava sve)

3. kontakt – sve stišava

– Led indikatori na prednjem panelu kada je uključena mute opcija

– 24V napajanje se uključuje preko kontakta, može se koristiti za 24V proritetni relej

– integriran 2-tonski gong s kontrolerom jačine zvuka

– ugrađeni dinamički limiter (-3dB)

– izlaz za snimanje preko RCA

– pre-amp izlaz i pre-amp ulaz omogućuju priključenje vanjskog procesora signala ili dodatnog pojačala

– 19˝ kućište

TEHNIČKI PODACI:

Ulaz:

MIC1 (naprijed/nazad): Bal. 6.3/ Bal. Combo XLR-6.3, DIN5 (1.5mV), Euro block, 14V phantom napajanje

MIC 2-3-4: XLR3 balansiran (1.5mV), 14V phantom napajanje preko internog prekidača

Prioritetni ulaz: Balansirani Euroblock (1V)

AUX ulaz: RCA Cinch (500mV)

Cd ulaz U RCA Cinch (500mV)

Tuner: RCA Cinch (500mV)

LINE 4: RCA Cinch (500mV)

Ulaz pojačala RCA Cinch (500mV)

Izlaz: Izlazna snaga RMS: 200W

MAX: 240W

Zona 1-3: On-off prekidač

Zona 4: Paging on-off

Music on-off

Izlazna impedancija: 50V (12.5Ω), 70V(24.5Ω), 100V(50Ω) – 8Ω

Pre-amp izlaz: RCA Cinch (1V)

Record izlaz: RCA Cinch mono (1V)

Napajanje prisile: 24V kada se aktivira kontakt (1A)

Gong 2-tonski kada se aktivira kontakt na Euroblock ili DIN 5, podesiva jačina zvuka

Prioritetni sistem:

Nivo 1: Emergency/Tel Euroblock(200mV), stišava sve ulaze

Nivo 2: VOX MuteMIC1 (0.6mV) stišava sve MIC i LINE ulaze, razina stišavanja podesiva preko kontrolera

Nivo 3: kontakt stišava sve ulaze

S/N odnos:

Pojačalo: Bolje od 95dB, 22Hz-22kHz

LINE: Bolje od 95dB, 22Hz-22kHz

MIC: Bolje od 95dB, 22Hz-22kHz

Općenito:

Limiter: Dinamički limiter na -3dB (crvena LED dioda svijetli ako je uključen)

Raspon frekvencija: 40Hz do 25kHz

Distorzija: <0.3% -6dB, 1kHz

Bass kontroler: +/-10dB, 100Hz

Treble kontroler: +/-10dB, 100Hz

Napajanje: 230/115V DC ili 24V DC

Dimenzije: 88x430x356mm

Masa: 12.1kg