Cilj festivala je predstaviti sudionicima trendove u hotelskim operacijama, potaknuti ih na implementaciju novih proizvoda i usluga te osigurati networking i zabavu.

HUST je ponosno predstavio svoja kvalitetna multimedijska i konferencijska rješenja sudionicima festivala, uz ostale audio i video proizvode renominiranih svjetskih proizvođača, kao i vlastite SOS sutave i projektantska rješenja.

Održavanje Festivala planirano je u periodu pripreme i budžetiranja za novu turističku godinu upravo kako bi se nove usluge i proizvodi, koji su predstavljeni na festivalu, mogli planirati i implementirati za istu.v

U prve dvije godine Festival je okupio preko 1000 sudionika u najvećem broju direktore hotela, direktore operacija te voditelje hotelskih odjela, a većina sudionika se složila kako je HOW vodeće mjesto okupljanja hotelijera srednjeg menadžmenta.