Analogna SOS centrala BIS-DAC 32 N

SOS centrala BIS-DAC 32N daje mogućnost kontinuiranog nadzora, alarmiranja, i signalizaciju aktiviranja poziva u realnom vremenu. Sustav može prihvatiti do 32 sobe, a sastoji se od centralnog uređaja DAC-32 i napajača NS-2402.

Na osvjetljenom alfanumeričkom LCD (Liquid Crystal Display) zaslonu prikazuju se poruke aktiviranja i razriješenja poziva. Zelena svjetleća dioda signalizira uključenost uređaja, a crvena postojanje poziva. Pojava svakog poziva uključuje alarmni zvučni signal, crvenu svjetleću diodu i opis sobe koji se u realnom vremenu prikaže na zaslonu.

Na zaslonu se prikazuju svi aktivni pozivi ukoliko ih ima više, s tim da je na zaslonu uvijek vidljiv onaj poziv koji je došao zadnji, a strelicama „gore i dolje“ mogu se pregledati pristigli pozivi.

Centrala BIS-DAC 32N ugrađuje se nadžbukno ili podžbukno u instalacijsku kutiju 2×7 modula u prostoriji dežurne osobe. Postoji i stolna izvedba iste centrale.

Napajački modul BIS-NS 2402

Napajanje SOS centrale BIS-DAC 32 predviđeno je preko modula napajanja BIS-NS 2402 koji sadrži integriran ispravljač 230/24V.

Napajanje modula potrebno je izvesti iz zasebnog strujnog kruga iz najbližeg razdjelnika jake struje kabelima 3×1.5mm2. Novopredviđeni strujni krug štititi će se instalacijskim prekidačem nazivne struje B16A.

Napajački moduli se montiraju nadžbukno u prostoriji gdje se nalazi SOS centrala, i sistemskim kabelom se povezuju sa centralom.