The APart MICPAT-D is a sturdy table type paging microphone. It has a flexible stem and a high quality unidirectional dynamic microphone capsule. The paging microphone is intended for making calls to all zones (i.e. All-Call).
MIC PAT DL je stolni mikrofon za rad u logici sa više mikrofona. Sastoji se od fleksibilnog vrata i usmjerne dinamičke mikrofonske kapsle sa pozivanjem u sve zone. Baza mikrofona sadrži signalnu LED diodu stanja linije.
MIC PAT 2 je stolni pozivni mikrofon sa čvrstom bazom, za pozivanje 2 nezavisne zone, zasebno svaka zona ili jedan poziv u sve zone. Mikrofon se sastoji od fleksibilnog vrata i usmjerne dinamičke mikrofonske kapsule.
MIC PAT 4 je robusni stolni pozivni mikrofon sa čvrstom bazom, za pozivanje u 4 nezavisne zone, zasebno svaka zona ili jedan poziv u sve zone. Mikrofon se sastoji od fleksibilnog vrata i usmjerne dinamičke mikrofonske kapsule.
MIC PAT 6 je robusni stolni pozivni mikrofon sa čvrstom bazom, za pozivanje u 6 nezavisnih zona, zasebno svaka zona ili jedan poziv u sve zone. Mikrofon se sastoji od fleksibilnog vrata i usmjerne dinamičke mikrofonske kapsule.
PA-CONF D je visoko kvalitetni konferencijski delegatski terminal sa robusnom bazom i kondezatorskim mikrofonom na guščjem vratu duljine 470mm. Sadrži “SPEECH” tipku, LED signalizaciju aktivnosti i ugrađeni limiter za kontrolu glasa.
PA-CONF C je visoko kvalitetni konferencijski delegatski terminal sa robusnom bazom i kondezatorskim mikrofonom na guščjem vratu duljine 470mm. Sadrži „SPEECH“ i „PRIORITY“ tipke, LED signalizaciju i ugrađeni limiter za kontrolu glasa.